Velkommen til MULTI

På dette website har du adgang til MULTI i-bøgerne, hvor du bl.a. finder link til følgende digitale resurser:

Videoklip, som levendegør indholdet i bogens teorirammer.
Lydfiler med speak, som fx forklarer fremgangsmåden for bogens aktiviteter.
Interaktive opgaver, hvor eleverne kan arbejde videre med faglige begreber og metoder fra bogen.
Pdf-filer i farver af de kopiark, der er knyttet til siderne i bogen. Bemærk venligst, at kopiarkene ikke kan printes, men skal købes separat.


Derudover finder du også link til omtale af MULTI-systemet og resurser, som er nyttige i forbindelse med arbejdet med MULTI.

Nu kan i-bogen også bruges på i-pad og andre tablets

Under 'Din i-bog' kan du åbne en udgave af i-bøgerne, som kan køre på alle platforme – uafhængigt af Flash og lignende teknologier.

Nogle af de tilknyttede resurser er Flash-baserede. De kan bruges på IWB, computer og tablet (undtaget iPad). Med app’en iSwifter kan de Flash-baserede resurser dog også bruges på iPad.

Denne version af i-bogen kan køre på alle platforme – uafhængigt af Flash og lignende teknologier.

Nogle af de tilknyttede resurser er Flash-baserede. De kan bruges på IWB, computer og tablet (undtaget iPad). Der findes dog apps, der gør det muligt at bruge de Flash-baserede resurser på iPad.
 
 

Om MULTI

MULTI er Gyldendals nye matematiksystem fra 0.-9 klasse, som bygger på tydelig læringsmål til hvert kapitel. Der er fokus på at inddrage bevægelse og digitale værktøjer.


Indskoling:


MULTI i indskolingen består på hvert klassetrin af to elevbøger, to kopimapper, to lærervejledninger og to i-bøger.

Elevbøgerne
På hvert klassetrin findes en elevbog A og B. Hver bog indeholder syv kapitler.

Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål og lægger op til en fælles samtale i klassen.

Kapitlerne veksler mellem:

  • teorirammer, hvor nye faglige begreber og metoder introduceres
  • aktiviteter, hvor eleverne gennem bl.a. spil og brug af konkrete materialer får praktiske erfaringer med det faglige indhold
  • opgaver til individuel træning og fordybelse i de faglige områder.

Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden to sider med blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med.


Lærervejledning, kopimappe og i-bog
Lærervejledningen indeholder side-til-side-vejledning, facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter.

Kopimappen indeholder kopiark, som knytter sig til arbejdet med elevbogen. Der er opgaveark til differentiering eller yderligere træning, aktivitetsark og lærerevalueringsark.

I-bøgerne tilbyder nye muligheder for at inddrage iwb og pc i undervisningen. De indeholder bl.a. video, lydfiler og interaktive opgaver.


Mellemtrin:


MULTI på mellemtrin består på hvert klassetrin af en grundbog, opgavebog, i-bog, kopimappe og lærervejledning.

Grundbøgerne

Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer læringsmålene samt ord og begreber. Derudover vil første side i hvert kapitel indeholde forhåndsviden, hvor elevenerns eksisterende viden om emnet kommer i spil.

Kapitlerne veksler mellem:

  • teorirammer, hvor nye faglige begreber og metoder introduceres
  • aktiviteter, hvor eleverne gennem bl.a.  brug af digitale værktøjer og bevægelse får praktiske erfaringer med det faglige indhold
  • opgaver til individuel træning og fordybelse i de faglige områder.

Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden to sider med træningsopgaver på to niveauer (Træn 1 og Træn 2). Derudover vil der til sidste i hvert kapitel enten være et Tema/projekt der knytter sig til kapitlets emne eller blandede opgaver, hvor tidligere stof repeteres.


Lærervejledning, kopimappe, opgavebog og i-bog
Lærervejledningen indeholder side-til-side-vejledning, facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter.

Kopimappen indeholder kopiark, som knytter sig til arbejdet med grundbogen.

Der er en opgavebog til differentiering eller yderligere træning.

I-bøgerne tilbyder nye muligheder for at inddrage iwb og pc i undervisningen. De indeholder bl.a. video, lydfiler og interaktive opgaver.

 

Demovideo

Her kan du se en kort præsentation af de væsentligste elementer i i-bogen til MULTI.
 

MULTI og Forenklede Fælles Mål (FFM)

MULTI-systemet er bygget op omkring læringsmål. Her vil du kunne finde en oversigt over, hvilke færdigheds- og vidensmål (ffm) de enkelte kapitlers læringsmål tilhører.

De farvede felter i matrixen vil indikere, hvilket stof- og kompetenceområde læringsmålene er knyttet til.

Opdateres løbende

 

 
 
Gratis prøvelogin

Få et prøvelogin nu
Prøveperioden er 30 dage.